Телефони - Наука и Техника

26.03.2017 11:08:05 Телефони Фармерките треба да имаат ваков шести џеб за смартфон

Проблем станува веќе носењето на нашите смартфони во џеб, затоа мора нешто да се смени во дизајнот на нашата облека. Имајќи во предвид дека сите џебови ни се зафатени, и дека секој пар фармерки има по 5 џеба, нема да можеме да го сместиме нашиот телефон.З