Идивиди - Наука и Техника

23.05.2017 09:00:25 Идивиди Магнетен мост помеѓу галаксиите

За прв пат во историјата, научниците откриле докази за магнетно поле поврзано со простран интергалактички „мост“ кои ги поврзува двата наши најблиски галактички соседи.Познат како Магелански Мост, овој голем „поток“ од неутрален гас се протега некои 75 00