Вечер - Забава

23.05.2017 11:05:08 Вечер Џабе ги правите ноктите,ние не ги забележуваме!

Иако на прво место жените би требало да бидат негувани, постојат уште неколку нешта коишто мажите ги преферираат и најпрво ги забележуваат токму нив... Иако на прво место жените би требало да бидат негувани, постојат уште неколку нешта коишто маж

23.05.2017 14:11:32 Вечер Цигарите ке се продаваат само со ужасни слики

Во Европската унија повеќе не смее да се продава ниту едно пакло цигари ако на нив нема ужасни слики од последици од пушењето, а е-цигарите се изедначени со обичните.  Во Европската унија повеќе не смее да се продава ниту едно пакло цигари ако на