ЕК исплати 80 милиони евра помош за Македонија

пред 4 години

Европската комисија, во име на ЕУ, исплати 80 милиони евра од програмата за макро-финансиска помош (МНР) за Северна Македонија.

Макро-финансиската помош е дел од поширокиот ангажман на ЕУ со соседните земји и земјите од проширувањето и е наменет како исклучителен инструмент на ЕУ за одговор на кризи.

Средствата се ставаат на располагање во форма на долгорочни заеми под многу поволни услови. Како што се наведува, средствата ќе придонесат за подобрување на макроекономската стабилност и ќе се создаде простор за алокација на ресурсите за ублажување на тешките негативни социо-економски последици од пандемијата на коронавирусот.

За да има корист, земјата мора да го исполни политичкиот предуслов за почитување на демократските принципи, човековите права и владеењето на правото. Тие исто така треба да имаат корист од програмата за финансиска помош на ММФ.

На 16 јули 2020 година, Комисијата во име на ЕУ потпиша Меморандум за разбирање со Северна Македонија, вреден до 160 милиони евра поделен на две еднакви рати од 80 милиони евра. Денес беше исплатена првата рата.

Со цел да се добие втората транша од помошта, Меморандумот за разбирање предвидува и активности за спроведување на политиката на Северна Македонија – зајакнување на фискалното управување и транспарентност, борба против корупцијата, зајакнување на надзорот на финансискиот сектор, подобрување на деловното опкружување и справување со невработеност кај младите. Исполнувањето на акциите на политиката ќе се процени пред исплатата на втората рата што може да се плати во првата половина на 2021 година, во зависност од тоа колку брзо Северна Македонија ги спроведува договорените мерки на политика.

Share
Scroll to Top