Општина Аеродром објави јавен повик за финансиска поддршка на проекти од образованието, културата и заштитата

пред 2 години

Општина Аеродром денеска објави јавен повик за 2022 година за доделување финансиска поддршка за програмски активности на здруженија и фондации во делот на образованието, културата и заштитата.

Здруженијата и фондациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини што можат да се имплементираат во Општина Аеродром во следните приоритетни области: образование (проекти во делот за развој на основното образование); заштита (проекти поврзани со системот за социјална заштита, заштита на децата и заштита и спасување на граѓаните) и култура (проекти поврзани за развој на културата).

Рокот за поднесување на пријавите е седум работни денa, почнувајќи од 23.3.2022 година до 31.3.2022 година, а огласот е објавен и на веб-страницата на Општина Аеродромна следниов линк http://aerodrom.gov.mk/vest/7903, на кој може да се видат условите за повикот и начинот на пријавување.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: Општина Аеродром бул. „Јане Сандански“ 109 Б,1000 Скопје или во архивата на Општината секој работен ден, посочуваат од таму.

Пријавите и документацијата, како што наведуваат во соопштението, се доставуваат во затворен плик со ознака ,,Не отворај“ и со назнака ,,За јавен оглас за финансиска поддршка на програмски активности на здруженија и фондации во делот на образованието, културата и заштитата“.

Пријавите со непотполна документација или доставени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат, велат од Општина Аеродром.

Share
Scroll to Top