Нова студија што сè уште не е објавена и ги нема поминато научните рецензии, открива дека новиот коронавирус, кодираните протеини и некои лекови што се користат за борба против оваа инфекција, може да предизвикаат активирање на херпесвирусот поврзан со саркомот (KSHV).

Истражувачите од Институтот за карцином Рокфелер и Универзитетот во Арканзас спроведоа студија за испитување на влијанието на вирусот SARS-CoV-2 врз пациенти со рак и други заразни болести. Нивната студија е објавена на научниот сервер bioRxiv и чека научни рецензии и објавување во научното списание.

Пациентите со KSHV во областите каде што Ковид-19 активно се шири или кои примаат терапии против коронавирус, имаат зголемен ризик од развој на рак поврзан со вируси, дури и ако веќе се опоравиле од Ковид-19.

Херпесвирусот поврзан со саркомот е деветти добро познат хуман херпесвирус, а неговото формално име според Меѓународниот комитет за таксономија на вируси е хуман гамахерпесвирус 8 или накратко HHV-8. Тоа е филогенетски стар човечки вирус што коеволуирал со човечката популација. Чест е во делови на Јужна Америка, Медитеранот, субсахарска Африка и во некои етнички заедници.

Заразата со KSHV може да предизвика три форми на малигни тумори, вклучително примарниот ефузиски лимфом, Капоси сарком и во некои случаи плазмабластичен облик на мултицентрична болест на Кастелман (MCD). KSHV е исто така поврзан со други болести како што се пропаѓање на коскената срцевина и хепатитис.

Најчестиот облик на малигната болест кај лица заразени со ХИВ, што ја предизвикува KSHV е саркомот на Капоси. Исто така, KSHV е забележан кај луѓе кои се имунокомпромитирани или имаат слаб имунитет.

Понатаму, KSHV има два наизменични животни циклуса, латентен и литички. Во латентната фаза, вирусните геноми преживуваат како кружни епизоди без размножување и со само неколку изразени гени поврзани со латенцијата. Во литичката фаза, речиси сите вирусни гени се веќе изразени, а тогаш се јавува репродукција и ослободување на зрели вируси.