Во заедничкото соопштение се вели дека 6 GHz опсег е неопходен за мобилните оператори да обезбедат подобрена достапна конекција и да овозможат брзина на податоци и капацитет потребни за паметните градови, транспорт и фабрики.

Целосната брзина и можностите на 5G зависат од пристапот до спектарот од средниот опсег. За да се обезбедат 5G перформанси на долг рок, потребен е поголем капацитет во овој опсег, а главен кандидат е 6 GHz. Спектарот во опсегот од 6 GHz (5925-7125 MHz) пружа ширина на опсег кој овозможува достапна конекција за 5G општеството.

GSMA (Глобалниот систем за мобилни комуникации) објави заедничкo соопштение со Ericsson, Huawei, Nokia и ZTE, што дополнително ја истакнува важноста на опсегот од 6 GHz за иднината на 5G. Во соопштението насловено „Капацитет за иновации: 5G во 6 GHz опсег“ се вели дека шест гигахерцниот опсег е неопходен не само мобилните оператори да обезбедат подобрена прифатлива конекција за поголема социјална вклученост, туку и да испорачаат брзина на податоци и капацитет потребни за паметните градови, транспорт и фабрики. Се проценува дека на 5G мрежите им е потребен 2 GHz спектар од средниот опсег во текот на следната деценија за да го искористат својот целосен потенцијал.

Во заедничкото соопштение се тврди дека „5G е столб на дигиталната трансформација“ и дека спектарот во опсег од 6 GHz е достапен и „обезбедува баланс“ помеѓу покриеноста и капацитетот“, што го прави „совршен“ за 5G. 

„5G има потенцијал да го зголеми светскиот БДП за 2,2 трилиони долари“, рече Џон Густи, главен регулаторен директор на GSMA. „Но, постои јасна закана за овој раст, доколку не биде достапен спектарот од 6 GHz за 5G. Јасноста и сигурноста се неопходни за поттикнување на масивни, долгорочни инвестиции во оваа критична инфраструктура“.

Меѓутоа, и покрај важноста на 6 GHz за иднината на 5G, владите веќе се разидуваат. Кина ќе ги користи сите 1200 MHz во опсегот од 6 GHz за 5G. Европа го подели опсегот, при што горниот дел се смета за 5G, но достапна е нова транша од 500 MHz за Wi-Fi. Африка и делови од Блискиот исток имаат сличен пристап.

Од друга страна, САД и поголемиот дел од Јужна Америка објавија дека ниту еден од овие вредни ресурси нема да биде достапен за 5G, туку ќе биде понуден на Wi-Fi мрежата и другите нелиценцирани технологии.

„Глобалната иднина на 5G е загрозена доколку владите не успеат да се усогласат со лиценцирањето на спектарот од 6 GHz“, соопшти GSMA и ги повика владите да го лиценцираат спектарот.

Истражувањето на компанијата Coleago Consulting за потребите на 5G спектарот од средниот опсег во Европа покажува дека е потребен дополнителен 1 до 2 GHz спектар од среден опсег за да се задоволат IMT-2020 брзините на пренос на податоци од 100 Mbit/s (downlink) и 50 Mbit/s (uplink), дефинирано од ITU-R, за покривање на големиот капацитет во градовите во периодот од 2025 до 2030 година. Остварувањето на оваа цел ќе биде предизвик без лиценциран 6 GHz спектар за 5G. Затоа, GSMA ги повикува владите од целиот свет:

– Да ги направат достапни најмалку 6425-7125 MHz за лиценцираниот 5G;

– Да осигураат дека backhaul услугите се заштитени; и

– Во зависност од потребите на државите, сегашната употреба и отпечатоците од влакна, долната половина од 6 GHz опсег на 5925-6425 MHz може да се отвори врз основа на лиценца ослободена со технолошки неутрални правила.

Важно е дека Светската конференција за радиокомуникации во 2023 година ќе даде можност за усогласување на опсегот од 6 GHz низ големи делови на планетата и ќе помогне во развојот на екосистемот.