Популарната апликација за бесплатна комуникација Viber воведе нова опција во рамките на опцијата My Notes (Мои белешки), која им овозможува на корисниците да креираат потсетници за нивните обврски и други важни настани.

Опцијата се активира со долго притискање на која било белешка во полето Мои белешки и избирање на опцијата „Креирај потсетник“.

Следниот чекор е да ги изберете времето и датумот на потсетникот, како и дали потсетникот ќе се повторува. Кога сè е поставено, потсетникот ќе се појави на мобилниот телефон во зададеното време.

Корисниците, со новата опција, ќе имаат преглед на сите свои пораки и потсетници во рамките на истата апликација.