Јаневски: Зелен коридор за брзо и безбедно патување во регионот

пред 3 години

На иницијатива на Агенцијата за туризам (АППТ), вчера се оствари состанок со националните туристички организации на Србија и Црна Гора на кој детално се презентираа резултатите од туристичката сезона за време на Ковид 19 и начините за надминување на бариерите за патување.

Со оглед на неизвесноста од иднината и мерките за превенција од ширење на коронавирусот, за време на состанокот директорот на АППТ, Љупчо Јаневски, заедно со директорките на Националната туристичка организација на Црна Гора и Србија, Жељка Радак и Марија Лабовиќ презентираа статистики, бројки, пранови и стратегии за промоција, движење на туристите за време на Ковид и очекувања за во иднина.

Со ова АППТ ја почнува втората фаза предвидена во стратегиското планирање каде фокусот е на подобрување на соработката меѓу земјите во регионот преку зголемена промоција, усогласеност на безбедносните протоколи и овозможување на туристите полесно да патуваат.

„Ова е клучен момент за развој на туризмот, со што е и голем предизвик којшто треба да се совлада во најбрз временски период, што бара зголемување на динамиката на соработка и активна меѓусебна промоција која ќе овозможи зголемување на бројот на туристи од Србија и Црна Гора“, велат од Агенцијата за туризам.

Трите земји соработката ќе ја продолжат на повисоко ниво со цел подготвени да ја дочекаат 2021 година и да ги намалат негативните ефекти во туристичкиот сектор и економиите на земјите. Во таа насока АППТ активно презема чекори со кои ќе ја помогне да се презентира туристичкиот потенцијал на земјава преку Б2Б состаноци, иницијално во овие две земји, а потоа и во другите земји од регионов. Иницијативата за организација на ваков тип на состанок беше поздравена со порака дека треба да продолжи со инволвирање на поголем број на земји од западен Балкан.

Share
Scroll to Top