Астронаутите на Марс ќе имаат кислород, вода, храна и други потрошни материјали со тоа што ќе ги набават на самата Црвена планета, и тоа преку бактерии, се вели во научната студија објавена во списанието Frontiers in Microbiology.

Текстот наведува дека анабаена / цијанобактерија / може да се одгледува преку локални гасови, вода и други хранливи материи, сето тоа под низок притисок. Ова во голема мера го олеснува развојот на биолошки системи потребни за одржување на животот на Марс.

Цијанобактериите можат да користат гасови достапни во атмосферата на Марс, при низок вкупен притисок, како извор на јаглерод и азот, се наведува.

Во овие услови, цијанобактериите ја задржуваат способноста да растат во вода која содржи само прашина како онаа на Марс и која сè уште може да се користи за исхрана на други микроорганизми.

Тоа би можело да помогне долгорочните мисии на Марс да бидат одржливи, вели водечкиот автор на студијата, Кипријан Верс, астробиолог кој ја води Лабораторијата за применета вселенска микробиологија на Универзитетот во Бремен.

Цијанобактериите долго време се „таргетирани“ како кандидати за биолошка поддршка на животот во вселенските мисии, бидејќи сите видови на овие бактерии произведуваат кислород со фотосинтеза, додека некои можат да го поправат атмосферскиот азот во хранливите материи.

Сериозен проблем е што тие не можат да преживеат во атмосферата на Марс, каде што вкупниот притисок е помал од еден процент од Земјата, односно премногу низок за присуство на проточна вода, додека парцијалниот притисок на азот е пренизок за метаболизмот на цијанобактериите.

За да најдат соодветни атмосферски услови, научниците развија биореактор наречен „Атмос“ во кој цијанобактериите можат да се одгледуваат во вештачка атмосфера при низок притисок.

Покрај азотот и јаглерод диоксидот и гасовите од атмосферата на Марс и водата, кои може да се добијат од мразот, хранливи материи треба да доаѓаат и од реголит, прашина што ги покрива планетите и месечините слични на Земјата.

Се покажа дека марсовскиот реголит е богат со хранливи материи како што се фосфор, сулфур и калциум.

„Атмос“ има девет еднолитарски контејнери од стакло и челик, од кои секој е стерилен, загреан, контролиран со притисок и дигитално следен, додека културите во нив непрестајно се мешаат.

Авторите избраа сој на цијанобактерии кои го фиксираат азотот наречен „Anabaena sp. PCC 7938“, бидејќи прелиминарните тестови покажаа дека тоа би било особено добро да се користат ресурсите на Марс и да им се помогне на другите организми да растат.

Се покажало дека видовите кои се тесно поврзани се јадат, погодни за генетски инженеринг и способни да формираат специјализирани „заспани клетки“ за да преживеат во тешки услови.

Извор: N1info.com