Јужнокорејски истражувачи развија нов метод за прочистување на водата што може брзо и ефикасно да ја елиминира микропластиката и другите загадувачи. Тоа е креативен и важен начин за справување со проблемот со микропластиката во околината, кој постојано се влошува.

Со оглед на тоа колку е вообичаена пластиката во современото општество, не е случајно што мали парчиња можат да се најдат речиси насекаде на Земјата, дури и на места кои се сметаат за чисти. Од Северниот Пол до Јужниот Пол, од најдлабоките делови на океанот до највисоките врвови на планините, можно е да се најде микропластика која се движи низ синџирот на исхрана сè до луѓето.

Некои материјали се анализираат за да се реши проблемот со микропластиката, вклучувајќи наноцелулоза, полупроводничка жица, магнетни „наностолбови“ и филтрациони столбови направени од песок, чакал и биофилм. Новиот дизајн покажува потенцијал, велат експертите од Институтот за наука и технологија Daegu Gyeongbuk (DGIST) во Јужна Кореја.

Супстанцијата позната како CFT (covalent triazene framework) е клучот. Со оглед на тоа што овој материјал е многу порозен и има голема површина, внатре има доволно простор за складирање на молекулите што ги „фаќа“. Неодамнешните истражувања покажаа дека слични соединенија можат да ги елиминираат органските бои во индустриските отпадни води. Тимот работеше напорно за да ги направи молекулите во CTF похидрофилни, а потоа го подложи материјалот на благ процес на оксидација.

Споменатите материјали кои се тестираат успеваат да отстранат речиси 100 отсто од загадувачите. За само 10 секунди, повеќе од 99,9 отсто од загадувачите беа отстранети од водата благодарение на брзината на филтерот. Покрај тоа, материјалот може да се рециклира многу пати без да се изгуби неговата ефикасност.

Во друг експеримент, научниците создадоа еден вид полимер кој може да ја апсорбира сончевата светлина, да ја претвори во топлина, а потоа да ја искористи таа топлина за да ги отстрани испарливите органски хемикалии кои исто така се загадувачи. Повеќе од 90 проценти од хемикалиите се елиминираат со моќта на едно сончево зрачење.

Повеќе од 99,9 проценти од двата загадувачи може да се елиминираат со прототипот со користење на двете мембрани.