Twitter воведе популарни „приказни“ по примерот на Facebook и Instagram и ги нарече Fleets. Но, сега се збогува со нив,

Twitter донесе одлука дека ќе ги исфрли од употреба до крајот на овој месец.

Проблемот е што малку корисници ја користат оваа опција и затоа Twitter одлучи дека истата ќе биде укината на 3. август.